Logo
hotline Hotline: - 0936 795 558

Thư viện video

Công ty cổ phần Thysenkrupp Việt Nam được thành lập từ một số thành viên là những người tâm huyết với ngành nghề xây dựng công trình công nghiệp và là những người đã từng chỉ huy thi công các công trình lớn của Việt Nam