Logo
hotline Hotline: - 0936 795 558

Nhà máy Young Poong - KCN Bình Xuyên II, Vĩnh Phúc

Calender Ngày đăng: 15:42 24/12/2016
Calender Lượt xem: 524
Cỡ chữ minus plus
  
                                               Dựng đèn chiếu sáng bao quanh nhà xưởng

                                                                           Thi công thang máng cáp

                                                                           Thi công thang máng cáp

                                         Thi công đi ống âm sàn khu vực văn phòng nhà xưởng


                                        Hệ thống đèn chiếu sáng khu vực văn phòng nhà xưởng